RYTM  Sp. Z O.O. 
87-100 Toruń   ul.Św.Katarzyny 9/11   pokój 9
a.wyrembski@rytm.com.pl

  • Posiadamy różne systemy nagłośnień w tym najnowocześniejszy, system Linearny
  • Oświetlenie estradowe
  • Doświadczeni akustycy zadbają o komfort słuchaczy i muzyków