RYTM  Sp. Z O.O. 
87-100 Toruń   ul.Św.Katarzyny 9/11   pokój 9
a.wyrembski@rytm.com.pl

Dieta cud

 

 

Ze spektaklem Dieta cud, odwiedziliśmy w marcu 2013 Polonię Kanadyjską w Mississauga -Toronto.
W listopadzie 2014, odwiedziliśmy Hannover i Hamburg.

dieta plakat800

Reportarze TV