RYTM  Sp. Z O.O. 
87-100 Toruń   ul.Św.Katarzyny 9/11   pokój 9
a.wyrembski@rytm.com.pl

Zwariowany Komisariat

Przedstawienie z wielkim powodzeniem grane jest w wielu miastach Polski, a nawet za granicami kraju np. w październiku byliśmy z przedstawieniem "Zwariowany Komisariat" w Kanadzie - Mississauge w Living Art's Center.

komisariat800

Reportarze TV